Bugetul de venituri si cheltuieli :buget.doc

Contractul cu casa judeteana de asigurari de sanatate :Documente/Contract CJAS.doc

Contractele de achizitii publice :Contracte achizitii publice.xls

Structura organizatorica a institutiei :Structura.doc

Declaratii de avere  si interese :/Documente/declaratii/

Venituri nete :Documente/Venituri nete/

CJD-Organigrama-stat functii-ROF :hot.1462011.pdf

Contract Colectiv de Munca la nivel de unitate: Contract Colectiv de Munca la nivel de unitate-2016.pdf"

Nota de informare-prelucrare date cu caracter personal :Nota de informare 25738.pdf